Deel I: De risico’s van een benadelingshandeling

12 juli, 2022
Vince Vos

Als uitgangspunt geldt dat een zieke werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren niet akkoord mag gaan met een einde van zijn arbeidsovereenkomst. Zo mag een zieke werknemer niet instemmen met een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) en wordt van een zieke werknemer verwacht dat er verweer wordt gevoerd tegen een ontslagprocedure. Als een werknemer deze verplichtingen niet nakomt, dan zal er geen recht op een Ziektewetuitkering (ZW) zijn.

Achterliggende gedachte wetgever

De achterliggende gedachte achter het vorenstaande is dat een werkgever de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieverplichtingen niet kan ‘’afschuiven’’ op het UWV als uitkeringsorgaan. Het verbreken van de arbeidsrelatie kan worden gezien als een manier voor een werkgever om zich aan deze verplichtingen te onttrekken.

In de praktijk zijn situaties denkbaar dat er verminderde verwijtbaarheid van de werknemer wordt aangenomen, maar die gevallen zijn overwegend in de minderheid. Het is dan ook van belang dat niet te snel wordt geoordeeld dat een werknemer alsnog akkoord zou mogen gaan met het einde van zijn arbeidsovereenkomst tijdens ziekte, dit bijvoorbeeld omdat de werknemer geen andere uitweg ziet omwille van een ernstige verstoring in de arbeidsverhouding.

Issues in de praktijk

In de literatuur wordt overigens onderschreven dat in de arbeidspraktijk niet voorkomen kan worden dat een werknemer zich in het kader van een minnelijke regeling enkel en alleen voor de ‘vorm’ hersteld meldt en aanspraak maakt op een WW-uitkering, waarna al dan niet alsnog een ziekmelding kan worden doorgevoerd. Immers, van een benadelingshandeling is natuurlijk geen sprake als een werknemer gedurende de opzegtermijn of na het bereiken van een minnelijke regeling zichzelf alsnog ziek meldt.

Overigens loopt ook de werkgever risico’s bij het aangaan van een minnelijke regeling met een zieke werknemer, inhoudende een einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Welke dat onder meer zijn, leest u in de volgende blog.

Vragen? 

Voor meer informatie kunt u uiteraard met ons kantoor contact opnemen. 

Arbeidsrecht
Vince Vos