Deel II: De risico’s van een benadelingshandeling

12 juli, 2022
Vince Vos

In de vorige blog is ingegaan op de benadelingshandeling voor de Ziektewet (ZW). Hierin is aan het slot aangekondigd dat in deze blog zal worden ingegaan op de risico’s die een werkgever loopt bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer tijdens ziekte.

Risico’s voor werkgever

Alhoewel er in de praktijk diverse werkgevers graag een tussentijds einde van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wensen te bewerkstelligen, dit ongeacht of de zieke werknemer hiermee al dan niet een risico loopt als het gaat om het mislopen van een ZW-uitkering, geldt dat een werkgever ook niet geheel vrijuit hoeft te gaan. Ook een werkgever loopt namelijk wel degelijk een risico op het moment dat een werknemer onverhoopt een benadelingshandeling voor de ZW treft.

Zo zou een werknemer waarvan de ZW-uitkering wordt geweigerd als gevolg van een benadelingshandeling een beroep kunnen doen op de rechtsfiguur van dwaling. In feite neemt de werknemer hiermee het standpunt in dat bij een juiste voorstelling van zaken, namelijk het risico op het achterwege blijven van een ZW-uitkering, de vaststellingsovereenkomst niet zou zijn getekend en derhalve niet met het ontslag zou zijn ingestemd.

Gevolgen dwalingsberoep

Op het moment dat een dwalingsberoep slaagt, dan zal een werkgever verplicht zijn om een zieke werknemer opnieuw en met terugwerkende kracht in dienst behoren te nemen. Ook zal dit waarschijnlijk consequenties hebben voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Bovendien zijn de re-integratieverplichtingen in de tussentijd ook stil komen te liggen, nu er een einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden was bereikt.

Mocht u als werkgever dan ook graag een einde van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer willen bereiken via een vaststellingsovereenkomst, laat u hierover dan ook voorafgaand goed adviseren en neem contact op met ons team van gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Arbeidsrecht
Vince Vos