De zaak Zaïro

29 januari, 2024
Mark van Raak

Het leven van Zaïro, een veertienjarige jongen met meervoudige handicaps, werd op tragische wijze beëindigd als gevolg van ernstige brandwonden die hij opliep in maart 2020. De toedracht? Een zorgverlener, Jack K., plaatste Zaïro in een veel te heet bad, waarna hij vervolgens niet adequaat heeft gehandeld en onachtzaam en nalatig is geweest. Uiteindelijk is Zaïro twee dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Jack K., was de door het pleeggezin ingeschakelde zorgverlener. Het wordt hem verweten dat hij het water van het bad niet gecontroleerd had en dat hij ook niet met de hulpdiensten heeft gebeld toen hij kennisnam van de brandwonden. Hij heeft echter gewoon gewacht totdat de pleegmoeder van Zaïro thuiskwam. ‘’Hij heeft niet gehandeld zoals je van een redelijk bekwame verzorgende mag verwachten.’’ aldus de rechtbank.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank velde haar oordeel op 25 januari 2024, waarbij Jack K. een werkstraf van 180 uur kreeg, naast een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een beroepsverbod van vijf jaar in de zorgsector. De rechterbank bestempelde de handelswijze van Jack K. als "onachtzaam en nalatig", ver verwijderd van de standaard van zorg die van een bekwame verzorger mag worden verwacht.

De nabestaanden

Mark van Raak, onze LSA- advocaat, staat het pleeggezin bij in deze zaak. Hij merkt op dat de nabestaanden van Zaïro enige opluchting voelen nu er na bijna vier jaar een strafvonnis ligt, maar dat de strafmaat voor hen niet zo zwaar weegt: "Geen enkele straf kan de pijn vervangen die Zaïro heeft geleden. Geen enkele straf kan het verdriet en trauma wegnemen bij de pleegouders en pleegzus van Zaïro." Het pleeggezin hecht meer waarde aan het feit dat Jack K. een beroepsverbod van vijf jaar heeft gekregen dan aan de specifieke strafmaat. Dit betekent dat hij gedurende de periode geen zorg gerelateerde zaken mag uitvoeren.

De rechtbank heeft ook schadevergoedingen toegekend aan de pleegouders en de pleegzus van Zaïro. Deze vergoedingen omvatten verschillende vormen van schade, waarvan overlijdensschade, shockschade en affectieschade. “In deze zaak werd tijdens de zitting de benodigde aandacht besteed aan zowel de slachtofferverklaringen als de vorderingen. En nu blijkt ook uit het vonnis dat de rechtbank zorgvuldig naar de vorderingen heeft gekeken. Voor iedere nabestaande – in iedere zaak – is dat erg belangrijk.” aldus advocaat Van Raak

Tot slot

Wij zetten ons met volle overgave in voor nabestaanden. Kan minnelijk een goede en rechtvaardige regeling worden getroffen voor onze cliënten, dan heeft dat de voorkeur. Maar mocht het nodig zijn, dan kunnen onze advocaten de rechtbank verzoeken een beslissing te nemen die recht doet aan de belangen van de nabestaanden. 

Voor specifiek onze letselschadetak zie www.buroletselschade.nl


Aansprakelijk en letsel
Eefje Danen