De noodzakelijkheid van het Europese schadeformulier, of blijkt dit toch genuanceerder?

6 juli, 2023
Evy Koertshuis

Indien u ooit betrokken bent geweest bij een verkeersongeluk, dan herkent u hoogstwaarschijnlijk het schadeformulier dat hiermee gemoeid gaat. Op een blauw en geel formulier dienen dan verschillende gegevens te worden genoteerd. Maar wat zijn de gevolgen van het invullen van zo’n formulier? En is het invullen eigenlijk verplicht? Hoe zit het daarnaast met een ongeluk in het buitenland? Dit zijn verschillende vragen die wellicht tijdens het invullen hiervan – wanneer het kwaad al is geschied – in uw hoofd de revue passeren. Het is echter wel zo prettig om op deze betreffende vragen al het antwoord op voorhand te weten.

Buitenland

Het Europese schadeformulier, ook wel het aanrijdingsformulier genoemd, is niet alleen in Nederland ingevoerd, maar ook in alle andere EU-lidstaten, Zwitserland en een aantal landen rondom de Middellandse Zee. Inhoudelijk bestaat er geen verschil tussen de formulieren van al deze landen, op de taal na. Daardoor kunt u ook een buitenlands formulier invullen aan de hand van een Nederlands schadeformulier. Daarenboven geldt dat u ook het Nederlandstalige schadeformulier kunt en mag gebruiken in het buitenland.

Gevolgen?

Het schadeformulier verzoekt u – en de tegenpartij – om verschillende gegevens te noteren, waaronder een tekening van de toedracht. Het invullen en ondertekenen van het formulier impliceert echter niet dat één van de partijen bij voorbaat schuld erkent aan het ongeval. De partijen geven alleen de feitelijke situatie weer. Indien beide partijen het eens zijn met betrekking tot de feiten en deze zijn ingevuld op het formulier, dienen beide partijen nog een handtekening te plaatsen. Ingeval er niet van beide partijen een handtekening genoteerd staat, dan wordt verondersteld dat er geen overeenstemming bestaat over de toedracht van het ongeval.

Dit kan nadelig zijn, aangezien een schadeformulier onderdeel is van het bewijs na een ongeval en een belangrijke schakel is bij een snelle schadeafwikkeling. Mocht u het schadeformulier niet gelijk (kunnen) invullen, dan doet u er verstandig aan om dit alsnog zo snel mogelijk daarna te doen. Tevens is het ingeval van een eenzijdig ongeval raadzaam en mogelijk om gebruik te maken van het formulier.

Verplicht?

Ondanks dat er geen wettelijke verplichting bestaat om een ingevuld schadeformulier aan te leveren bij de verzekeraar, kan een verzekeraar wel deze verplichting stellen – onder meer in haar polisvoorwaarden.

Op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) moeten verzekeraars zelfstandig en actief schades regelen met de wederpartij. Hierbij hebben zij een behoorlijke mate van vrijheid en leggen de hoofdregels hieromtrent vast in de polisvoorwaarden. Voor verzekeraars is het van belang de precieze toedracht te weten, wat zij onder meer kunnen afleiden uit het schadeformulier, dashcam-beelden, getuigen en foto’s. Het is dus van belang dat het schadeformulier correct wordt ingevuld en uiteindelijk ondertekend wordt aangeleverd aan de verzekeraar.

Digitaal

Uit het onderzoek van het GfK is gebleken dat er onvrede bestaat ten aanzien van het formulier, zoals dat het niet goed leesbaar en gebruiksonvriendelijk is. Het Verbond van Verzekeraars heeft om deze redenen – in samenwerking met onder andere ANWB en de Politie – het initiatief genomen om de app ‘MobielSchadeMelden.nl’ te lanceren die het melden van een schade inclusief het invullen van het schadeformulier vergemakkelijkt. De app vult veel gegevens automatisch in en er hoeft geen tekening meer te worden gemaakt van de toedracht: foto’s volstaan. Ook kunnen fietsers en voetgangers hun schade melden middels de app.

Al met al is het van belang om het schadeformulier in te vullen en te onderteken, nadat u een (eenzijdig) ongeluk heeft gehad. Naast dat het dient als bewijs, inzake de vaststelling van de feiten, stelt een verzekeraar het ook vaak als verplichting in haar polisvoorwaarden om een snelle en accurate schadeafwikkeling na te streven. Mocht het echter voorkomen dat u geen formulier voorhanden heeft, dan kunt u nog de app gebruiken. 

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde of heeft u andere letselschade-vragen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee.


Aansprakelijk en letsel
Evy Koertshuis