Het is feest in de tent, of toch niet? Optillen tijdens festival, het lijkt onschuldig!

30 augustus, 2022

Het einde van de zomer is in zicht en de laatste festivals staan op de planning. De populariteit van festivals lijkt ieder jaar verder toe te nemen. Ieder weekend van de zomer zijn er op verschillende plaatsen wel festivals met duizenden dansende mensen in de zon, op elkaars nek genietend van de lichtshows en het vuurwerk die vervolgens in een tentje hun roes uitslapen.

Vrolijk aangeschoten

Helaas gebeuren er tijdens festivals ook ongevallen. Zo ook op 3 augustus 2019. Twee bekenden van elkaar (‘persoon A’ en ‘persoon B’) zijn die dag aanwezig bij een evenement – een buitenpodium op de Westermarkt – in Amsterdam waar muziek werd gespeeld/gedraaid en waar werd gedanst. Op enig moment – naar eigen zeggen (op zijn minst) ‘vrolijk aangeschoten’ na ongeveer tien drankjes – wordt ‘persoon A’ tijdens het dansen zonder aankondiging door ‘persoon B’ bij haar middel gepakt en enkele seconden ongeveer dertig centimeter opgetild. Toen ‘persoon A’ weer neerkwam is zij gevallen ten gevolge waarvan zij een breuk in de rechter voorvoet heeft opgelopen. Meerdere operaties volgen en zij ondervindt daarvan ook daarna nog klachten en beperkingen.

Wie is aansprakelijk?

Uiteindelijk stelt zij dan ook ‘persoon B’ en diens aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk voor de door het ongeval veroorzaakte schade, omdat ‘persoon B’ jegens haar haar onrechtmatig heeft gehandeld door haar op zijn eigen initiatief, zonder toestemming en geheel onverwacht op te tillen en vervolgens los te laten, waardoor zij ten val is gekomen en letsel heeft opgelopen. Erkenning van de aansprakelijkheid bleef echter uit. Persoon B erkent dat hij ‘persoon A’ heeft opgetild, maar stelt dat het optillen in de gegeven omstandigheden niet zo onverhoeds was dat zij dat niet had hoeven te verwachten en het optillen in de gegeven omstandigheden niet dusdanig gevaarscheppend was dat’ persoon B’ zich daarvan naar maatstaven van zorgvuldigheid had dienen te onthouden.

Heeft ‘persoon B’ met het optillen van ‘persoon A’ jegens haar onrechtmatig gehandeld, doordat hij daarmee heeft gehandeld in strijd met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (artikel 6:162 BW)? Deze vraag wordt (in (deelgeschil)procedure) voorgelegd aan de rechtbank Gelderland.[1]

Wat zegt de rechtbank?

Of dat het geval is, moet worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden van het geval. Daarbij stelt de rechtbank – onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad – voorop dat “niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van een gevaar dat aan een bepaald gedrag inherent is, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat zodanig gevaarscheppend gedrag slechts onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) door dat gedrag zo groot is, dat de dader zich daarvan naar maatstaven van zorgvuldigheid had moeten onthouden.”

De rechtbank oordeelt uiteindelijk op basis van de feiten en omstandigheden kort gezegd dat het onverwacht dertig centimeter optillen van een bekende tijdens een festival na alcoholgebruik in de gegeven omstandigheden onrechtmatig is en leidt tot aansprakelijkheid. De rechtbank is van oordeel dat het in ‘aangeschoten’ toestand, in een impuls en onverwacht (van voren dan wel meer van achter) tot een hoogte van dertig centimeter optillen van een ander die ook ‘aangeschoten’ is, een dusdanig groot risico oplevert dat beiden of een van beiden tijdens het optillen of neerkomen ongelukkig ten val komen en een van hen letsel oploopt, dat ‘persoon B’ zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden.

Persoon B heeft dus onrechtmatig gehandeld en is daarom aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het ongeval en het daarbij door persoon A opgelopen letsel.

Het optillen van een ander lijkt dus ‘onschuldig’ maar kan grote en vergaande gevolgen hebben. Niet alleen kan de ander (ernstig) letsel oplopen, maar ook de schade(vergoeding) kan hoog oplopen, zeker als het letsel blijvende klachten en beperkingen en daarmee blijvende schade tot gevolg heeft.

Vragen?

Heeft u letsel opgelopen ten gevolge van een ongeval en/of geweldsmisdrijf? Of heeft u anderszins vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheid en letselschade.


[1] Rechtbank Gelderland 20 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3704 // de gehele uitspraak is te lezen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:3704

Aansprakelijk en letsel
Festival