Geboorteakte wijzigen in ‘X’? Dat kan!

25 augustus, 2022
Zuzanna Visvalingam

In een geboorteakte staat het geslacht van de betreffende persoon vermeld: vrouwelijk of mannelijk. Maar hoe zit dat in het geval dat iemand een non-binaire geslachtsovertuiging heeft en een genderneutrale (‘X’) registratie wil?

Hoe is het nu geregeld?

Binnen drie maanden na de geboorte dient het geslacht van het kind te worden geregistreerd. Op dit moment geldt op grond van de wet dat in een geboorteakte slechts de registratie ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ mogelijk is. Een uitzondering hierop is de situatie dat er op basis van uiterlijke kenmerken twijfel bestaat over het geslacht van een kind. In dat geval wordt in de geboorteakte vermeld dat het geslacht van het kind niet kan worden vastgesteld.

Voor personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren, is er de mogelijkheid om zodoende hun geboorteakte te wijzigen.

Maar wat nu als je je geen vrouw, noch man voelt en geen behoefte hebt aan een registratie van het geslacht? Voor deze groep personen kent de wet de mogelijkheid van een wijziging van de geboorteakte naar een genderneutrale (‘X’) registratie niet.

De wetgever

De behoefte aan een genderneutrale registratie heeft de aandacht van de wetgever en er worden voorbereidingen getroffen om de wet op dit punt te wijzigen.

Rechtspraak

Rechters zien dat de wetgever het signaal, inhoudende de behoefte van een wijziging van een geboorteakte in een genderneutrale registratie, heeft opgepikt, maar tegelijkertijd hebben ook rechters geen zicht op het verloop van dat wetgevingsproces en hoelang het ongeveer nog kan duren voordat de wet daadwerkelijk zal worden gewijzigd, zodat genderneutrale registratie tot de mogelijkheden behoort.

Omdat een genderneutrale registratie op grond van de wet thans niet mogelijk is, hebben zich inmiddels een aantal personen zich tot de rechter gewend met het verzoek om een genderneutrale registratie.

In de lagere rechtspraak zijn meerdere verzoeken tot het aanduiden van het geslacht in de geboorteakte met ‘X’ reeds toegewezen.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 4 augustus 2022[1]

In de betreffende uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wil een jonge vrouw dat haar geslachtsovertuiging in overeenstemming wordt gebracht met haar geboorteakte door haar geboorteakte te wijzigen zodat zij als genderneutraal wordt geregistreerd. Omdat zij nog minderjarig is, heeft haar moeder – met toestemming van haar vader – het Gerechtshof gevraagd om haar geboorteakte zodoende te wijzigen dat er bij het geslacht in de geboorteakte een ‘X’ komt te staan.

Gelet op de wens van de jonge vrouw, de tendens in de lagere rechtspraak, de verwachting dat de wetgeving genderneutrale registratie in de toekomst mogelijk zal maken én het voorkomen van een ongerechtvaardigd onderscheid tussen enerzijds personen die hun geslacht willen laten wijzigen in hun geboorteakte en anderzijds personen die geen geslachtsaanduidingen wensen, wijst het Gerechtshof het verzoek van de moeder toe.

Het Gerechtshof anticipeert daarmee – net als de lagere rechtspraak – op de te verwachten (aanpassingen in de) wetgeving. Daarmee wordt de tendens in de lagere rechtspraak ten aanzien van genderneutrale registratie bevestigd.

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht.

[1] Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6917.

Zuzanna Visvalingam
personen- en familierecht