Het levenstestament

12 juli, 2022
Zuzanna Visvalingam

Wat is een levenstestament? En in welk opzicht verschilt een levenstestament van een ‘gewoon’ testament? Wat kan er worden geregeld in een levenstestament? In deze blog wordt ingegaan op deze vragen.

Wat is een levenstestament? 

Een levenstestament is een opgesteld en ondertekend document waarin u uw wensen kunt regelen voor tijdens het leven. Dit hoeft geen notarieel document te zijn. Een levenstestament is met name van belang voor het geval er onverhoopt een situatie tijdens het leven voordoet waardoor u niet meer zelfstandig in staat bent om keuzes te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situaties dat u een ongeval overkomt of dat u wordt geconfronteerd met een ziekte, al dan niet tijdelijk, zoals dementie. Met een levenstestament kunt u iemand die u vertrouwt een volmacht geven om dan namens u beslissingen te nemen conform uw wensen en belangen.

Met een levenstestament kunt u dus toch – via een ander – invloed uitoefenen over uw toekomst voor het geval zich een onvoorziene omstandigheid voordoet waardoor u niet meer in staat bent om beslissingen te nemen over uw leven.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een ‘gewoon’ testament?

Het verschil tussen een levenstestament en een ‘gewoon’ testament is simpel. Zoals hierboven aangegeven geldt een levenstestament gedurende het leven. Een ‘gewoon’ testament ziet op de fase na het overlijden en werkt pas vanaf het moment van overlijden. Een levenstestament en een ‘gewoon’ testament sluiten elkaar dus niet uit. Het een kan namelijk naast het ander bestaan. In dat geval is het verstandig om het levenstestament en het ‘gewone’ testament op elkaar af te stemmen, zodat het in elkaar overloopt.

Wat kan er worden geregeld in een levenstestament?

De zaken die u kunt regelen in een levenstestament zijn divers. Denk hierbij onder andere aan zaken zijn die zien op beslissingen omtrent medische behandelingen, financiële aangelegenheden en alle overige zaken die voor u belangrijk zijn. Dit zal worden verduidelijkt aan de hand van een aantal (niet limitatieve) voorbeelden zoals hierna vermeld.

Medische zaken

 • Medische behandelingen;
 • Reanimatie;
 • Euthanasie;
 • Orgaandonatie;
 • Wie is/zijn beslissingsbevoegd aangaande uw medische zaken?

Ten aanzien van medische zaken doet u er bovendien verstandig aan uw wensen kenbaar te maken aan uw (huis)arts, zodat diegene dat kan noteren in uw medisch dossier.

Financiële/vermogens zaken

 • Regelen van bankzaken;
 • Doen van belastingaangifte;
 • Beheren en/of verkopen van uw spullen en/of aandelen en/of bitcoins;
 • Schenken en/of legateren;
 • Beslissingen aangaande een eventuele verhuizing (naar een zorginstelling);
 • Wie is beslissingsbevoegd ten aanzien van uw financiële/vermogens zaken?

Overige zaken

 • Delen informatie (met vrienden en familie);
 • (Tijdelijk) voogd over kind(eren);
 • Verzorging huisdier(en);
 • Toegang tot uw e-mail(s) en/of social media;
 • Verzekeringen aangaan/beëindigen.

Heeft u vragen over een levenstestament of een ‘gewoon’ testament? Of wilt u advies over de inrichting van een levenstestament of een testament? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht.

Erfrecht
Zuzanna Visvalingam