Dag van het erfrecht: het samengestelde gezin

16 juni, 2022
Zuzanna Visvalingam

Op 17 juni 2022 is het de dag van het erfrecht. Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor een nieuwe samenlevingsvorm: het samengestelde gezin. En dat is niet zonder reden. Voor samengestelde gezinnen geldt namelijk in het bijzonder dat zij goed voor ogen dienen te houden wie er erft en wie niet en hoe daar invloed op kan worden uitgeoefend. In deze blog wordt uitgelegd hoe het zit, gevolgd door een gouden tip. Benieuwd? Lees dan snel verder.

Nieuwe samenlevingsvorm: samengesteld gezin

Gebeurtenissen als scheiden en overlijden kunnen leiden tot het vormen van nieuwe gezinssamenstellingen. Deze nieuwe samenlevingsvorm komt steeds vaker voor. Bij een samengesteld gezin wordt ervan uitgegaan dat ten minste een van de nieuwe partners kinderen uit een eerdere relatie heeft en dat de partners besluiten om met elkaar en met hun kind(eren) te gaan samenleven. Een samengesteld gezin komt tot stand.

Wie zijn mijn erfgenamen?

In het erfrecht is de wetgeving echter nog steeds gebaseerd op het traditionele gezin bestaande uit de ouders en kind(eren). Deze wetgeving is van toepassing indien er géén testament is opgesteld. Dit betekent dat indien u geen testament heeft laten opstellen, de wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn die van u zullen erven als u komt te overlijden.

In de eerste plaats zal/zullen uw echtgeno(o)t(e) en/of kind(eren) (lees: eerste graad) van u erven. Mocht(en) die er niet (meer) zijn, dan komen uw ouder(s) en/of uw broer(s) en/of zus(sen) (lees: tweede graad) in beeld als zijnde uw erfgenamen. Dit kan zo doorgaan tot en met de zesde graad. Kortom, op grond van de wet kunnen slechts uw bloedverwanten worden aangemerkt als erfgenamen.

Kunnen mijn aanverwanten als stiefkinderen van mij erven? 

Het erfrecht houdt dus geen rekening met een samengesteld gezin. Op basis van de wetgeving erven aanverwanten als stiefkinderen en een schoonbroer namelijk niets.

Tip: Indien u wenst dat uw stiefkinderen, schoonfamilie en/of anderen wél van u erven, dan dient u een testament te laten opstellen. Een testament is een op maat gemaakt notarieel document waarin u kunt laten vastleggen wat er moet gebeuren met uw nalatenschap, waaronder wie van u zal erven als u komt te overlijden en wie niet.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze blog vragen? Of wilt u weten of het een en ander goed is geregeld ten aanzien van uw nalatenschap voor uw erfgenamen en/of anderen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze erfrechtspecialisten.

Erfrecht
Zuzanna Visvalingam