S.C. Heerenveen in juridische strijd met mascotte ‘Heero’

23 september, 2022

Op 14 september jl. stonden S.C. Heerenveen en ‘Heero’ tegenover elkaar in de rechtszaal. De voetbalclub verzocht de kantonrechter te Leeuwarden om de arbeidsovereenkomst tussen haar en de mascotte, eruitziend als vrolijke Viking, die sinds 2009 bij de Friese voetbalclub in loondienst is als huisschilder te ontbinden.

Wat is er gebeurd?

Tijdens de coronacrisis hebben er verschillende confrontaties plaatsgevonden tussen de commercieel manager van S.C. Heerenveen en de medewerker met betrekking tot maatregelen omtrent Covid 19. Ook zou de medewerker zich volgens S.C. Heerenveen schuldig hebben gemaakt aan dreigementen door uitspraken te doen als: “Ik weet zoveel en jullie gaan er allemaal aan” en “Mij maak je niks. Ik hoef de krant maar te bellen en jullie gaan er allemaal uit”. De mascotte ontkent dit echter stellig.

De kantonrechter oordeelde dat de HR-manager en de algemeen directeur van de voetbalclub contact zouden hebben gehad over dit voorval, maar dat de HR-manager zich niet meer goed kan herinneren wanneer het plaats gevonden zou hebben. Daarbij zijn er van de confrontatie geen aantekeningen gemaakt en zijn er geen schriftelijke waarschuwingen gegeven. De kantonrechter komt dan ook tot de slotsom dat onvoldoende vast is komen te staan dat ‘Heero’ zich schuldig heeft gemaakt aan de vermeende bedreigingen.

Interessant is dat de voetbalclub in het kader van de verleende ‘vrijstelling van werk’ wederom stelt dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan dreigende taal met betrekking tot het openbaar maken van bepaalde informatie. Ook dit acht de kantonrechter onvoldoende aangetoond door S.C. Heerenveen.

In een gesprek volgend op de ‘vrijstelling van werk’ worden er door de medewerker zonder dit mede te delen geluidsopnames gemaakt, waarvoor de kantonrechter enig begrip kan opbrengen. Uit deze opnames blijkt dat door de mascotte uitlatingen zijn gedaan over WhatsApp-berichten met informatie over medewerkers van de voetbalclub. Ook is vast komen te staan dat ‘Heero heeft aangegeven dat er door deze WhatsApp-berichten een bom onder de club kan komen te liggen.

De kantonrechter overweegt dat hij het voorstelbaar acht dat dergelijke teksten bedreigend zijn overgekomen, maar dat hij het ook voorstelbaar acht dat deze uitlatingen onder druk van omstandigheden zijn gedaan. Dit gelet op het feit dat de medewerker de uitlatingen heeft gedaan net nadat aan hem was medegedeeld dat hij maar beter kon vertrekken bij de club. Dit wil niet zeggen dat de mascotte de uitlatingen niet beslist niet had behoren te doen, maar de voetbalclub had hier anders op kunnen en moeten reageren, zo oordeelt de kantonrechter.

De beslissing

De kantonrechter gaat niet mee in het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van het uiten van dreigementen. Bovendien had S.C. Heerenveen meer kunnen doen om weer met de medewerker tot elkaar te komen. Daarbij neemt de kantonrechter ook in acht dat de medewerker geen conflict (meer) heeft met zijn directe leidinggevende.

De kantonrechter wijst de verzochte wedertewerkstelling van de huisschilder en tevens mascotte daarentegen juist toe op straffe van een dwangsom. Een dure les voor S.C. Heerenveen en reden tot vreugde voor de er al zo vrolijke uitziende Viking ‘Heero’.

Bron: ECLI:NL:RBNNE:2022:3310

Arbeidsrecht
Jaap Berendschot