Klassieke fout werkgever: het 0-dossier-gesprek

23 april, 2024
Dick Schreuder

Het is een scenario dat vaker voorkomt dan we willen toegeven: werkgevers die gehaast handelen en de mogelijke gevolgen ervan onderschatten. Een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (18 januari jl.) dient als een herinnering voor de risico's van dergelijk gedrag. De zaak draaide om wat bij ons bekend staat als het "0-dossier-gesprek". Een de gevolgen waren opmerkelijk - een toekenning van een billijke vergoeding van maar liefst 250.000 euro.

Het begon met een brief 

Het verhaal begon met een eenvoudige brief van de werknemer aan de werkgever, waarin hij verzocht om meer waardering. Een verzoek dat op het eerste gezicht redelijk en begrijpelijk leek, maar dat toch onverwachte gevolgen met zich meebracht. De werkgever koos er echter na deze brief voor om het vertrouwen in de werknemer op te zeggen. En vroeg ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Kantonrechter oordeelt

Het oordeel van de kantonrechter was duidelijk. Voorafgaand aan het verzoek om meer waardering was er geen enkele aanwijzing voor disfunctioneren van de werknemer. Er lag geen enkel dossier. Het gebrek aan een rechtvaardiging voor het opzeggen van het vertrouwen en de abrupte wijze waarop dit gebeurde, werden beschouwd als ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever.

Vergoeding wordt toegekend

Naast de transitievergoeding moest de werkgever ook de pensioenschade vergoeden, en daar bovenop kwam dus nog een billijke vergoeding van maar liefst 250.000 euro.

De berekening van deze billijke vergoeding was gebaseerd op een belangrijk gezichtspunt, namelijk wat zou de resterende contractwaarde zijn geweest indien de arbeidsovereenkomst gewoon zou zijn voortgezet.. Hoewel dit een hypothetische benadering is, vormt het een belangrijke factor bij het bepalen van de uiteindelijke vergoeding.

Haastige spoed is zelden goed

Deze zaak benadrukt opnieuw het belang van zorgvuldigheid en overleg in alle fasen van het werkgeverschap. Haastige beslissingen kunnen leiden tot aanzienlijke juridische en financiële gevolgen, zelfs en met name in situaties van voorgenomen ontslagen.

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken.

Arbeidsrecht
Dick Schreuder