Wie betaalt mijn (letsel)schade als ik zelf een ongeluk veroorzaak?

13 mei, 2024
Britt Herijgers

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat weet iedereen wel. Als u een ongeluk overkomt, dan is het gebruikelijk om de persoon die het ongeluk heeft veroorzaakt aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade. In dat geval zal, als de aansprakelijkheid is erkend en de omvang van de schade is vastgesteld, uw schade worden vergoed door (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij.

Maar wat nu als u de persoon bent die het ongeluk hebt veroorzaakt? En u ten gevolge van dat ongeluk schade hebt opgelopen? Uw schade zal dan niet altijd worden vergoed. In dat geval kan een OVI-verzekering of SVI-verzekering een uitweg bieden. In dit artikel leg ik de meerwaarde van de OVI-verzekering en de SVI-verzekering uit.


WAM-verzekering

Maar ik ben toch WAM-verzekerd, is dat dan niet voldoende? Dat klopt. Iedere automobilist in Nederland is verplicht om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De WAM-verzekering van de veroorzaker van een ongeluk dekt de schade van alle betrokkene bij het ongeval, behalve die van de veroorzaker zelf. Bijvoorbeeld de schade van de weggebruikers die bij het ongeval betrokken zijn. Maar ook de schade van de inzittenden die bij de veroorzaker in het voertuig zitten.

De WAM-verzekering biedt geen dekking voor de schade van de veroorzaker van het ongeval. Om te voorkomen dat je zelf moet betalen voor uw schade, moet u dus een aanvullende verzekering afsluiten. Twee mogelijkheden van aanvullende verzekeringen zijn de Ongevallen Inzittendenverzekering (OVI) en de Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Hieronder leg ik de verschillen tussen deze twee aanvullende verzekeringen uit.


Ongevallen Inzittendenverzekering (OVI)

Een OVI-verzekering is een sommenverzekering. Dat houdt in dat deze verzekering een vast bedrag uitkeert wanneer een verzekerde overlijdt of invalide raakt door een ongeval. De verzekerden zijn zowel de veroorzaker als de inzittenden van de veroorzaker van het ongeval. Bij het afsluiten van een OVI-verzekering wordt een vast bedrag vastgelegd. Dit bedrag kan verschillen per verzekeraar. Het maximaal uit te keren bedrag kan je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Is de uitkering van het vaste bedrag van de OVI-verzekering dan niet verbonden aan bepaalde vereisten? Ja, dat is wel het geval. Van belang is in welke mate de verzekerden letselschade hebben opgelopen. Het uit te keren bedrag is namelijk gekoppeld aan de mate van invaliditeit. Dat wil zeggen dat de ernst van de letselschade wordt gekoppeld aan een bepaald percentage. Als er sprake is van een invaliditeit van 20%, dan zal de verzekerde recht hebben op 20% van het vooraf vastgestelde bedrag. Ook wanneer de daadwerkelijk geleden schade lager of hoger uitvalt.

Wanneer er een ongeval plaatsvindt en er een schademelding bij de OVI-verzekeraar wordt gedaan, zal de verzekeraar niet beoordelen door wiens schuld het ongeluk is veroorzaakt. Voor de uitkering van het vooraf vastgestelde bedrag is het dus niet relevant wie het ongeval heeft veroorzaakt.

Een OVI-verzekering biedt dus een tegemoetkoming van een bepaald afgesproken bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit die een verzekerde ten gevolge van het ongeval heeft opgelopen. Een erg ruime dekking biedt het dus niet. Gelet daarop is het wellicht interessanter om een SVI-verzekering af te sluiten.


Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

De SVI-verzekering is een aanvullende schadeverzekering. De overeenkomst tussen de SVI-verzekering en de OVI-verzekering is dat beide verzekeringen schade dekken, ongeacht wie het ongeval heeft veroorzaakt. Ook bij de SVI-verzekering speelt de schuldvraag dus geen rol.

Een verschil met de OVI-verzekering is dat de SVI-verzekering niet een vooraf vastgesteld bedrag uitkeert, maar de daadwerkelijk geleden schade van de verzekerden vergoedt. Zowel de materiële schade als de immateriële schade komt bij de SVI-verzekering voor vergoeding in aanmerking.

De SVI-verzekering biedt dus een ruimere dekking dan de OVI-verzekering.


Conclusie

Het is goed om jezelf bewust te zijn van de dekkingsmogelijkheden wanneer u een ongeval veroorzaakt. Bent u niet aanvullend verzekerd? Weet dan dat u het risico loopt dat u voor uw eigen schade zal moeten betalen. En dat bedrag kan flink oplopen. Het is dus verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Zoekt u een aanvullende verzekering, dan heeft u twee opties. De Ongevallen Inzittenden-verzekering (OVI) en de Schadeverzekering Inzittenden (SVI). De overeenkomst tussen beide verzekeringen is dat de schuldvraag geen rol speelt. Gelet daarop is het afsluiten van een OVI-verzekering of een SVI-verzekering aantrekkelijk. Als u een ongeval veroorzaakt, zullen beide verzekeraars een bedrag uitkeren.

De OVI-verzekering zal een vooraf vastgesteld bedrag uitkeren wanneer de verzekerde overlijdt of er sprake is van blijvende invaliditeit. Ongeacht de daadwerkelijke schade lager of hoger uitvalt.

De SVI-verzekering verschilt daarentegen weer ten aanzien van het uit te keren bedrag. De SVI-verzekeraar keert namelijk de daadwerkelijk geleden schade uit. Ook speelt de mate van invaliditeit geen rol bij de uitkering van een bepaald bedrag. De SVI-verzekering biedt dus een ruimere dekking dan de OVI-verzekering.


Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde of heeft u andere letselschade-vragen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee.Aansprakelijk en letsel
Britt Herijgers