Onderzoek Independer over autorijden met slippers

26 augustus, 2020

De hittegolf is afgelopen. De slippers kunnen (voorlopig) weer in de kast. En dat is de voor de veiligheid in het verkeer maar goed ook. Het dragen van slippers tijdens het autorijden heeft namelijk invloed op de veiligheid van het autorijden en daarmee het verkeer. Slippers kunnen bijvoorbeeld achter de pedalen blijven hangen of juist van de pedalen afglijden. Dit kan er onder andere weer voor zorgen dat u niet (op tijd) kunt remmen en daardoor een aanrijding veroorzaakt.

Onderzoek van Independer wijst uit dat circa één op de acht mensen onder de 45 jaar oud aangeeft weleens (bijna) een ongeluk te hebben gehad vanwege het dragen van slippers tijdens het autorijden. Opvallend daarbij is dat mannelijke ‘slipperbestuurders’ (veel) gevaarlijker zijn dan vrouwelijke ‘slipperbestuurders’.

Het dragen van slippers tijdens het autorijden is in Nederland niet (wettelijk) verboden. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt wel dat het “een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd”.

Ook in de polisvoorwaarden van Nederlandse autoverzekeraars staat over het algemeen niets over het dragen van slippers tijdens het autorijden. Wel staat, bijvoorbeeld in het kader van ‘grove schuld’, in de (meeste) polisvoorwaarden kort gezegd vermeld dat een bestuurder zich niet zó mag gedragen op de weg dat er gevaar kan ontstaan.

Het dragen van slippers kan er, zoals toegelicht, voor zorgen dat u als bestuurder een gevaarlijke situatie creëert. Veroorzaakt u een aanrijding dan wel anderszins schade/letsel en is dat het gevolg van het dragen van slippers, dan kan de verzekeraar zich, gelet op het voormelde, op het standpunt stellen dat zij de schade niet vergoedt, omdat sprake is van ‘grove schuld’ en u zogezegd (bewust) een gevaarlijke situatie hebt opgezocht/gecreëerd.

Gaat u op vakantie naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje? Let dan ook op! De regels met betrekking tot het autorijden met slippers zijn daar veel strenger. Daar wordt autorijden met slippers gezien als een gevaar voor de verkeersveiligheid en kunt u hiervoor een forse boete krijgen.

Hebt u naar aanleiding hiervan vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wilt u meer weten over het onderzoek van Independer: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/autorijden-slippers

Aansprakelijk en letsel