Overgangsrecht Omgevingswet

4 april, 2024
Jasper de Roo

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De rechtspraak over deze nieuwe wetgeving is volop beweging. Voor veel besluiten na 1 januari 2024 zal de Omgevingswet van toepassing zijn. Maar niet voor alle besluiten. Welk recht is bijvoorbeeld van toepassing op besluiten die na 1 januari 2024 worden genomen na vernietiging van een ruimtelijk plan?

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze vraag “met het oog op de rechtsvorming en de rechtspraktijk” beantwoord in de uitspraak van 27 maart 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1174).

Conclusies:

  • Een van de belangrijkste conclusies is dat nadat de Afdeling bestuursrechtspraak een bestemmingsplan heeft vernietigd, op een nieuw besluit sinds 1 januari 2024 in veel gevallen de Omgevingswet van toepassing zal zijn.

  • Omgevingswet is van toepassing als bestemmingsplan in werking is getreden en daarna wordt vernietigd.

  • Omgevingswet is ook van toepassing als het plan dat in werking is getreden alsnog wordt geschorst en daarna wordt vernietigd.

  • Wet ruimtelijke ordening is van toepassing als bestemmingsplan wordt vernietigd dat nooit in werking is getreden.

  • Als de Afdeling alleen de geschorste plandelen vernietigd én de gemeenteraad wil met een nieuw besluit dezelfde ontwikkeling voor deze plandelen mogelijk maken zonder grote wijzigingen aan te brengen, dan is de Wet ruimtelijke ordening van toepassing en kan de gemeenteraad terugvallen op het ontwerpplan voor de plandelen.

  • Als de Afdeling bestuursrechtspraak na de schorsing van enkele plandelen het hele bestemmingsplan vernietigt, dan is op een nieuw besluit de Omgevingswet van toepassing.

  • Het hiervoor geschetste overgangsrecht geldt niet alleen voor bestemmingsplannen, maar ook voor inpassingsplannen, exploitatieplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen.

Stroomschema

De Afdeling heeft ook een stroomschema opgesteld waarbij op hoofdlijnen en voor de meest voorkomende gevallen is aangegeven hoe overheden moeten handelen bij een besluit na 1 januari 2024 over een ruimtelijk plan.

overgangsrecht omgevingswet stroomschema

Vragen voor ons?

Heeft u vragen over de Omgevingswet en de gevolgen voor uw bouwplannen? Neem dan contact op met een van onze bouwrecht specialisten. Met regelmaat publiceren wij nieuwe artikelen over vastgoedrecht op sociale media. Volg ons en blijf op de hoogte.

Bouwrecht
Jasper de Roo
Vastgoedrecht