Niet meetellen:

20 april, 2021
Huib de Kort

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft de werknemer vaak nog openstaande vakantiedagen. De vakantie- en verlofdagen moeten dan in beginsel bij de eindafrekening aan de werknemer worden uitbetaald. Maar welk bedrag moet daarvoor worden betaald? Dat is een vraag die na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelmatig – en begrijpelijk – tot discussies en verwarring leidt.

De waarde van een vakantiedag

In de wet in bepaald dat één vakantiedag evenveel waard is als één dag loon (artikel 7:641 lid 1 BW). De werknemer mag geen financiële gevolgen ondervinden door het opnemen van vakantie. Alleen op die manier kan de werknemer namelijk zorgeloos uitrusten van zijn werk. Een helder uitgangspunt, zo lijkt het.

Toch zien wij in de praktijk dat veel werkgevers (ten onrechte) alleen het basissalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag, uitbetalen. Het loon kan echter meer omvatten, zoals een dertiende maand en bonusvergoeding. De verschillende looncomponenten kunnen de waarde van een vakantiedag aanzienlijk verhogen. Vandaar dat daar soms lang over wordt geprocedeerd.

Welke looncomponenten tellen dan mee? Het gaat volgens het Europese Hof van Justitie om alle onderdelen die intrinsiek samenhangen met de uitvoering van taken die aan de werknemer zijn opgedragen en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt. Deze definitie levert helaas voer voor discussies op.

Een voorbeeld is het werkgeversdeel van de pensioenpremie. In het verleden hebben rechters geoordeeld dat de werkgeversbijdrage moet worden meegeteld bij de berekening van de waarde van een vakantiedag. De Gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:7137) en Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:1024) hebben anders geoordeeld, omdat de werkgeversbijdrage niet aan de werknemer maar aan het pensioenfonds verschuldigd is. Het intrinsieke-samenhangcriterium wordt in de nationale rechtspraak dus niet te ruim uitgelegd, al vraag ik mij af of deze uitleg correct. Ingeval de werknemer de arbeidsovereenkomst langer had laten voortbestaan en de vakantiedagen had opgenomen, dan zou hij een betere financiële positie hebben. Mogelijk dat de Europese rechter hier in de toekomst dus anders over zal oordelen.

Ook over bonussen kan worden getwist. Meestal worden bonussen meegeteld, maar het Gerechtshof Amsterdam heeft daar vorig jaar een nuance op aangebracht. Het ging in die zaak om een omzet gerelateerde bonus van maximaal € 40.000,00 bruto. Volgens het hof werd de bonus uitgekeerd op basis van het bedrijfsresultaat, waarop de werknemer nauwelijks invloed had. Om die reden telde de bonus volgens het hof toch niet mee.

Kortom, wees kritisch bij de berekening van de waarde van de openstaande vakantiedagen. Het kan in sommige gevallen veel geld schelen. Toch wordt daar in de praktijk nauwelijks aandacht aan besteed.   

Uitgangspunten bij de waarde berekening van vakantiedagen

Moet u zelf de waarde van vakantiedagen berekenen? Dan kunt u de navolgende beginselen aanhouden, maar laat u vooral adviseren in geval van twijfels.

Wel meetellen:

 • vakantietoeslag;
 • vaste dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering;
 • ploegentoeslag, onregelmatigheidstoeslag (ORT);
 • structurele overwerkvergoedingen;
 • provisies en winstaandelen;
 • bonussen die afhankelijk zijn van de prestaties van de werknemer (individueel en/of in teamverband).

Niet meetellen:

 • werkgeversdeel van de pensioenpremie;
 • reis- en onkostenvergoeding;
 • waarde van de leaseauto;
 • bonussen die onafhankelijk zijn van de prestaties van de werknemer (individueel en/of in teamverband). Oftewel, gerelateerd zijn aan factoren waar een werknemer als individu geen of amper invloed heeft; 
 • gratificaties en andere incidentele, onverplichte uitkeringen van de werkgever.

Tot slot, wilt u achteraf discussies voorkomen? Vraag dan tijdens de onderhandelingen al (impliciet) om bevestiging van de omvang en waarde van het openstaande verlofsaldo. Neem dit ook op in de eventuele vaststellingsovereenkomst.

Heeft u hierover nog vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

Arbeidsrecht