Tweede of laatste kans overeenkomst? Sluit geen nieuwe huurovereenkomst!

9 december, 2022
Floris Wubbena

Wat is dat, een tweede kans?

Huurders van woningcorporaties krijgen met enige regelmaat een โ€œtweede kansโ€.

Dat gaat dan om huurders die bijvoorbeeld hun huur niet hebben betaald of zich niet aan andere afspraken hebben gehouden op basis waarvan de kantonrechter de huurovereenkomst heeft ontbonden. In beginsel moet de huurder dan de woning uit, maar er zijn gevallen denkbaar waarin de huurder verbetering heeft beloofd of sprake is van andere omstandigheden die redelijk maken dat een huurder nog een tweede of โ€“ beter gezegd โ€“ laatste kans krijgt.

De huurder hoeft de woning dus niet uit en krijgt een bepaalde periode de tijd om te laten zien dat hij/zij toch uit het juiste hout is gesneden.

Wat voor soort overeenkomst?

Met die (voormalig) huurder wordt dan een overeenkomst gesloten op basis waarvan het gebruik van de woning nog een bepaalde tijd mag worden voortgezet met daarbij de heel duidelijke afspraak dat op het moment dat de (voormalig) huurder zijn of haar verplichtingen toch niet nakomt, de woningcorporatie alsnog gebruik mag maken van het vonnis en de woning mag ontruimen.

Dat kan echter alleen als juridisch bezien het tweede kans contract gรฉรฉn nieuwe huurovereenkomst is, maar een overeenkomst tot tijdelijk voortgezet gebruik.

 Wat als je het niet goed doet?

In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig te realiseren, zoals ook blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. Het hof toetste in die zaak het tweede kans contract en kwam tot de conclusie dat sprake was van een nieuwe huurovereenkomst met alle bijkomende (huur)bescherming van dien voor de huurder.

In dit specifieke geval was een overeenkomst gesloten waarin de voormalig huurder nog altijd als huurder werd betiteld en door hem ook een gebruiksvergoeding werd betaald (eveneens betiteld als huur) die gelijk was aan de voorheen geldende huurprijs. Bij de formulering van het tweede kans contract was dus weinig moeite gedaan om te benadrukken dat het niet ging om het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst, maar om tijdelijk voortgezet gebruik.

Gevolg was dat de huurder/gebruiker de woning niet hoefde te verlaten, dit terwijl hij zich absoluut niet had gehouden aan de afspraken die waren gemaakt over de voortzetting van de bewoning.

Kortom; pas op bij het sluiten bij tweede kans contracten en laat je bij twijfel adviseren.

Vragen? 

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde of heeft u andere huurrecht vragen? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. 

Floris Wubbena
Huurrecht
Vastgoedrecht