Help! Mij is een verkeersongeval overkomen, maar ik weet niet wie de veroorzaker is. Door wie wordt mijn schade vergoed?

4 januari, 2022
Zuzanna Visvalingam

In het verkeer geldt dat alle motorvoertuigen die deelnemen aan het verkeer verplicht WA-verzekerd dienen te zijn. De gedachte hierachter is dat het niet wenselijk is dat slachtoffers met de schade achterblijven.

Stel dat u betrokken raakt bij een verkeersongeval ten gevolge waarvan u letselschade lijdt. U wilt uw schade verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker, maar u kunt niet achterhalen wie de veroorzaker is. Door wie wordt uw schade dan vergoed?

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een instantie die fungeert als vangnet voor slachtoffers in het verkeer die schade lijden door toedoen van een motorvoertuig.

In welke gevallen kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer?

In de gevallen dat:

  • het motorvoertuig onbekend is;
  • het motorvoertuig bekend is, maar niet is verzekerd;
  • het motorvoertuig gestolen blijkt te zijn;
  • de verzekeraar van het motorvoertuig failliet is;
  • het motorvoertuig is vrijgesteld van verzekeringsplicht,

kunt u – indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet – een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. 

Een schadeclaim indienen

Een van de voorwaarden voor het indienen van een schadeclaim is dat u dient te bewijzen dat het letsel dat u hebt opgelopen, is veroorzaakt door een motorvoertuig. Hierbij kunt u denken aan het overleggen van een getuigenverklaring of beeldmateriaal. Daarnaast is het belangrijk dat u zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het ongeval, in actie komt en u zich inspant om te achterhalen wie de veroorzaker van uw schade zou kunnen zijn. Kortom, u heeft een onderzoeksplicht. In dit verband is het raadzaam het ongeval in ieder geval onmiddellijk te melden bij de politie.

Vragen?

Wilt u weten of u succesvol een schadeclaim kunt indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het verzekerings- en het aansprakelijkheidsrecht of kijk voor meer informatie op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer: https://waarborgfonds.vereende.nl/.


Aansprakelijk en letsel
Zuzanna Visvalingam