Wat is het gevolg van een verhuizing naar een verzorgingstehuis voor de nalatenschap van de overleden echtgenoot?

26 september, 2023
Zuzanna Visvalingam

Volgens het wettelijk erfrecht mag de echtgenoot of geregistreerd partner die het langst leeft in beginsel alles van de ander onder zich houden. Dit betekent dat kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen op het moment dat de langstlevende ouder komt te overlijden.

Maar stel nu dat die langstlevende ouder verhuist naar een verzorgingstehuis. Bij een opname in een verzorgingstehuis moet er maandelijks een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van diens inkomen en vermogen, waaronder spaargeld. Beschikt de langstlevende over een groot vermogen, dan heeft dat tot gevolg dat de langstlevende een groter bedrag aan eigen bijdrage moet betalen. De maximale eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) bedraagt dit jaar € 2.652,40 per maand. Het voldoen van de eigen bijdrage kan grote nadelige gevolgen hebben voor de nalatenschap en dus voor de erfdelen van de kinderen.

Een verblijf in het verzorgingstehuis kan namelijk tot gevolg hebben dat de langstlevende als het ware de erfdelen van de kinderen opeet ten aanzien van de nalatenschap van de inmiddels overleden ouder. Daarnaast zal de langstlevende ook zelf minder kunnen nalaten als een groot deel van het eigen vermogen wordt opgegeten door de eigen bijdrage.

Daarom is het raadzaam om daarover het een en ander bij testament te regelen. Bijvoorbeeld dat de kinderen hun erfdelen kunnen opeisen op het moment dat de langstlevende ouder naar het verzorgingstehuis gaat of bepaalde (intensieve) zorg krijgt.

Als advocaten worden wij geregeld ingeschakeld op het moment dat er een geschil is over de interpretatie van een testament. Vanuit die ervaring kunnen wij u adviseren over de inrichting van uw testament om onduidelijkheden en discussies daarover in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

Vragen?

Hebt u vragen hierover? Of heeft u een andere vraag over een nalatenschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of wilt u sparren over een erfenis met een van onze erfrechtspecialisten? Maak dan een afspraak en kom langs op één van onze locaties in Oosterhout of Breda.

Gratis spreekuur erfrecht

Daarnaast hebben wij iedere eerste woensdag van de maand hebben een gratis spreekuur erfrecht op De Zaak Breda (Keizerstraat 11, Breda). Meld u zich aan? Afspraak is verplicht.  Dan ontvangen wij u graag op het spreekuur

Erfrecht
Zuzanna Visvalingam