Letselschade, hoe kunnen wij u helpen?

Lijdt u letselschade, dan is het van belang dat u tijdig juridische hulp inschakelt. Uw rechten dienen veilig te worden gesteld. De aansprakelijkheid dient te worden vastgesteld. En uw schade dient te worden vergoed. Onze kundige, daadkrachtige en meedenkende advocaten helpen u graag met dit alles. De kosten kunnen in beginsel op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Kundig, betrouwbaar en daadkrachtig

Als stelregel hanteren onze advocaten dat de schade van slachtoffers volledig dient te worden vergoed. Deze voorwaarde lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk blijkt dat helaas niet altijd zo te zijn.

Laat u zich bijstaan door een gespecialiseerd letselschadeadvocaat, dan kan deze niet alleen haarfijn inschatten waar u recht op hebt, maar kan ook direct een gerechtelijke procedure worden gestart indien de onderhandelingen met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij vastlopen. Dit is dan ook een belangrijk verschil met juristen als rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelaars en letselbureaus, die bij het verkrijgen van een schadevergoeding afhankelijk zijn van wat de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij wil betalen, terwijl het toch echt gaat om wat juridisch gezien betaald moet worden.

Onze vakgroep Letselschade wordt aangevoerd door Mark van Raak. Mark is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Bij uitstek zijn LSA-advocaten gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft dan ook aan de LSA het keurmerk ‘specialisatievereniging’ verleend.

De belangrijkste partij, dat  bent u!

- Mark van Raak, Rijppaert & Peeters

Onderwerpen waarmee wij u kunnen helpen:

  • verkeersongeval
  • medische fout
  • bedrijfsongeval
  • onrechtmatig handelen & geweld
  • letsel door dieren
  • sport, spel en evenementen

Kosten

Een eerste gesprek is voor u kosteloos.

Staat de aansprakelijkheid nog niet vast, dan kan getracht worden voor u een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) aan te vragen, zodat u slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te voldoen.

Wilt u dat, dan kunt u ook worden bijgestaan op basis van ‘no cure no pay’.

Staat de aansprakelijkheid vast, dan hebt u niet alleen recht op een schadevergoeding, maar dienen ook alle redelijke kosten vergoed te worden door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

Al met al mogen de kosten niet in de weg staan aan het inschakelen van een gespecialiseerd letselschadeadvocaat.


Vragen?

Heeft u advies nodig op het gebied van letselschade? Neemt u dan vooral contact met ons op via 0162-453811 of info@rijppaert-peeters.nl.