Besparing werkgeverslasten

Als werkgever krijgt u ongetwijfeld te maken met uitkeringsbesluiten van het UWV met betrekking tot ZW- en WIA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Dit kan tot gevolg hebben dat u onbedoeld jarenlang voor de kosten van een zieke (ex-)werknemer moet opdraaien via een zogeheten hogere gedifferentieerde premie dan wel via het eigenrisicodragerschap. Immers, de ‘vervuiler’ betaalt. Maar bent u wel de vervuiler en/of valt daar niet iets aan te doen?

Onze arbeidsrechtadvocaten

Helaas zitten werkgevers maar al te vaak stil en wordt er geen bezwaar gemaakt tegen uitkeringsbesluiten van het UWV of het premiebesluit van de Belastingdienst. Dat is in veel gevallen wel echt de moeite waard!

Zelfs wanneer de bezwaartermijn al lang en breed is verstreken, kan het nog steeds lonen om een herbeoordeling aan te vragen. Door tijdig en gerichte actie te ondernemen tegen deze besluiten van het UWV en de Belastingdienst wordt voorkomen dat de kosten van toegekende ZW- en WIA-uitkeringen ten onrechte voor een jarenlange periode voor rekening en risico van u als werkgever worden gebracht.

Onze insteek is er altijd op gericht om zo efficiënt mogelijke besparingen op uw werkgeverslasten te realiseren. Realiseren wij die niet, dan zal dat ook tot uitdrukking komen in onze kosten.

Met ons product Besparing Werkgeverslasten worden forse besparingen gerealiseerd door onder meer:

  • een controle van het premiebesluit van de Belastingdienst en de daaraan ten grondslag liggende uitkeringsbesluiten;
  • het indienen van bezwaar of beroep tegen de vaststelling, toerekening of verhaal van een WGA of ZW-uitkering;
  • het maken van een kosten- c.q. batenanalyse omtrent het al dan niet overstappen naar het eigenrisicodragerschap (en het eventuele herverzekeren ervan) of het reguliere publieke stelsel voor de ZW en WGA;
  • het ondersteunen van een eigenrisicodrager van het nemen van uitkeringsbesluiten;
  • het aanvragen van herbeoordelingen en/of het trachten om te laten zetten van een WGA-uitkering in een IVA-uitkering of WW-uitkering;
  • het aanvechten van een verhaalssanctie of loonsanctie;
  • het algeheel begeleiden van de re-integratie van uw zieke werknemers, zowel tijdens de eerste twee ziektejaren als daarna (‘de uitkeringsfase’).

Wij nodigen u graag uit om via onderstaand formulier een vrijblijvende afspraak te maken om de besparingsmogelijkheden op uw werkgeverslasten binnen uw organisatie te bespreken. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 0162-453811 of per mail via info@rijppaert-peeters.nl. Vraag in dat geval naar Vince Vos dan wel een andere advocaat van de vakgroep Arbeidsrecht.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Vragen?

Heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht? Neemt u dan vooral contact met ons op via 0162-453811 of info@rijppaert-peeters.nl.