Transitievergoeding berekenen

Wordt de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd of niet verlengd? Dan heeft de werknemer meestal recht op de transitievergoeding. Met onze rekentool kunt u eenvoudig de transitievergoeding berekenen.

Bereken de transitievergoeding hier:Toelichting

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op haar initiatief is beëindigd of niet wordt verlengd. Hierop gelden enige uitzonderingen:

  • er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschiedt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst geschiedt voor de dag waarop de werknemer 18 jaar is geworden en de arbeidsomvang bedroeg gemiddeld ten hoogste 12 uur per week.

Daarnaast is de rekentool in mindere mate geschikt voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen één maand tijd. Ook kan er sprake zijn van enige afrondingsverschillen. Ten slotte dient ermee rekening te worden gehouden dat de transitievergoeding is gemaximeerd tot een bepaald bedrag (wordt jaarlijks geïndexeerd) en nooit meer dan een volledig jaarloon kan bedragen.

Voor overige uitzonderingen en/of vragen kunt u het beste met één van onze specialisten contact opnemen.

Vragen?

Heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht? Neemt u dan vooral contact met ons op via 0162-453811 of info@rijppaert-peeters.nl.