Privacy &  Recht:  beslis over uw eigen privacy én privacybeleid

Dat privacy een 'hot topic' is komt onder meer door de exponentieel groeiende digitalisering van onze samenleving. Aan de lopende band wordt informatie over u verzameld, vastgelegd en uitgewisseld. Denk hierbij aan cookies die nagenoeg blindelings worden geaccepteerd, klantenbestanden, camerasystemen, sociale media enzovoort. Met de komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze aandacht voor privacy nog meer versterkt. Sinds de AVG is het gebruik van persoonsgegevens namelijk aan nog strengere regels gebonden. Op iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt (en dat zijn vrijwel alle bedrijven) zijn nadere verplichtingen komen te liggen terwijl de sancties zijn vergroot

Algemene verordening gegevensbescherming

Voor uw organisatie is het dan ook van groot belang om te zorgen dat u voldoet aan de AVG. De verplichtingen en verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens zijn zoals gezegd immers groot. Zo dient u onder meer een verwerkingsregister te hebben, verwerkersovereenkomsten te sluiten, dient u passende technische en organisatorische maatregelen te treffen en mag u persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Gelijktijdig zijn de privacyrechten van mensen onder de AVG versterkt en uitgebreid. Zo kennen we onder de AVG het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties na een verzoek hiertoe persoonsgegevens moet wissen). Ook zijn de regels voor toestemming verscherpt. U dient uw organisatie naar deze rechten in te richten. Dit te meer nu de Autoriteit Persoonsgegevens meer bevoegdheden heeft gekregen en hoge boetes kan opleggen als u in strijd handelt met de AVG.

Veel ondernemers hebben evenwel moeite om de wetgeving in de praktijk op de juiste wijze toe te passen. De privacywetgeving is immers complex, abstract en levert veel vragen op. Onze advocaten privacy maken dit voor u inzichtelijk, concreet en hanteerbaar

Privacy is een 'hot topic'

- Floris Wubbena, Rijppaert & Peeters

Waarover adviseren wij?

 • Het opstellen en uitrollen van een privacybeleid;

 • Verwerkersovereenkomsten;

 • Privacyverklaringen;

 • Datalekken;

 • Privacy op de werkvloer;

 • Verwerkingsregisters;

 • Inzageverzoeken;

 • Rechten van betrokkenen;

 • (internationale) gegevensuitwisseling;

 • Bewaartermijnen;

 • Het bepalen van de grondslag van de verwerking;

 • Bescherming van persoonsgegevens;

 • Geheimhouding;

 • Cookiebeleid;

 • Sociale media beleid;

 • Cameratoezicht;

 • Controle en handhaving (waaronder boetes) op het gebied van privacy.


Onze specialist privacy en recht

Maak kennis met ons team

Vragen?

Heeft u advies nodig op het gebied van privacy en recht? Neemt u dan vooral contact met ons op via 0162-453811 of info@rijppaert-peeters.nl.