Projectontwikkeling

Het initiëren van een nieuwbouwontwikkeling is geen sinecure. In een dergelijk traject komen diverse partijen en vele civielrechtelijke en bestuursrechtelijke facetten samen. Uiteraard met als einddoel een gevraagd product en een succesvolle realisatie en verkoop en/of verhuur.

Het initiëren van een nieuwbouwontwikkeling is geen sinecure

- Jasper de Roo, Rijppaert & Peeters

Advocaat projectontwikkeling 

Rijppaert en Peeters Advocaten beschikt over een betrokken team van advocaten en juristen met specialistische kennis op de rechtsgebieden die bij projectontwikkeling aan de orde zijn. Ons team heeft bovendien tientallen jaren ervaring met projectontwikkeling.

Wij staan dagelijks een brede groep van cliënten bij die betrokken zijn bij projectontwikkeling. Zowel grondeigenaren, projectontwikkelaars, adviseurs en bouwbedrijven alsook (semi)overheden en eindgebruikers en beleggers zijn bij ons aan het juiste adres.

Wij adviseren over onder meer:

 • Grondtransacties;
 • Planontwikkeling en (her)ontwikkeling;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Aanbestedingsrecht;
 • Mededingingsrecht;
 • Bouwrecht;
 • Totstandkoming en uitleg van intentieovereenkomsten;
 • Totstandkoming en uitleg van geïntegreerde overeenkomsten;
 • Totstandkoming en uitleg van anterieure overeenkomsten;
 • Totstandkoming en uitleg van koop- en aannemingsovereenkomsten;
 • Arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting;
 • Duurzaamheid.

Artikelen over vastgoedrecht

Ontdek meer

Wij delen graag onze kennis en ervaring in het vastgoedrecht. Wij houden u graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van vastgoedrecht via onze artikelen of publicaties en social mediakanalen.


15 september, 2023 door
Jasper de Roo

Not in my back yard

Door tekorten op de arbeidsmarkt zijn steeds meer arbeidsmigranten die (tijdelijke) huisvesting nodig hebben. Het participatievereiste bij een omgevingsplan kan de bouw vertragen of versnellen. Lees hier meer!

Lees verder
22 juni, 2023 door
Floris Wubbena

Hoge indexeringen terecht?

Hoge huurprijzen EN hoge energiekosten, huurder is het er niet mee eens met de huurindexering. Rechter legt de verantwoordelijkheid bij het CBS. Wat betekent dit voor huurders en verhuurders? Lees hier meer!

Lees verder
12 mei, 2023 door
Jasper de Roo

Klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke, private kwaliteitsborger. De Wkb zal eerst alleen gaan gelden voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse.

Lees verder
7 februari, 2023 door
Jasper de Roo

Nieuw ROZ model winkelruimte (2022)

Na tien jaar komt De Raad voor Onroerende zaken (ROZ) met een nieuwe model voor de verhuur van winkelruimte en andere bedrijfsruimte. Lees hier een korte samenvatting van de aanpassingen.

Lees verder
20 december, 2022 door
Floris Wubbena

Corona met Limoen | Huurders en verhuurders delen de pijn

Heeft de brouwerij, de zogeheten tussenhuurder, ook recht op huurkorting? Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Lees hier meer!

Lees verder
13 december, 2022 door
Jasper de Roo

Verstand van Bouwrechtzaken 23 – waarschuwingsplicht en bewijslast

Aannemer is verplicht om opdrachtgever te waarschuwen voor bekende (redelijkerwijs behoorde te kennen) onjuistheden in de opdracht. Hoever reikt deze plicht? Lees meer!

Lees verder
Ontdek meer

Vragen?

Heeft u advies nodig op het gebied van vastgoedrecht? Neemt u dan vooral contact met ons op via 0162-453811 of info@rijppaert-peeters.nl.