Patricia Grosfeld

Ik houd mij vooral bezig met het personen- en familierecht. 

Mijn interesse voor dit rechtsgebied is vooral ontstaan doordat er vaak veel meer speelt dan alleen het juridische conflict. Cliënten maken meestal een zeer emotionele periode mee in hun leven dat ze raakt in de kern van hun bestaan. Een luisterend oor is dan belangrijk, maar ik zal nooit de zakelijke belangen uit het oog verliezen.

Historie  

Patricia is na haar afzwaaien aan de Universiteit van Tilburg gedurende zes jaar werkzaam geweest als senior gerechtssecretaris bij de rechtbank te Breda. Daarna heeft in zij 1998 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Vrijwel gelijk heeft zij zich vooral toegelegd op het personen- en familierecht en sinds 2003 houdt zij zich daar uitsluitend mee bezig.

Mediation

Vooral bij echtscheidingen heeft mediation de voorkeur, met name als er kinderen bij betrokken zijn. Buiten de rechtsstrijd zijn er immers meer mogelijkheden om te kijken naar de onderliggende belangen van partijen en zijn er flexibeler oplossingen mogelijk. Een regeling waar partijen achter staan heeft bovendien meer draagvlak en een langere houdbaarheidsdatum dan een regeling die door een rechter wordt opgelegd.

Ook als mediation niet tot de mogelijkheden behoort, zal Patricia zich er altijd voor inspannen dat een zaak niet onnodig escaleert en polariseert. Een regeling buiten de rechter om heeft altijd de voorkeur.

Soms is een procedure echter onvermijdelijk en dat zal zij dan zeker niet uit de weg gaan. Haar doortastende aanpak en gedegen juridische kennis zijn dan van belang.

Behalve voor een echtscheiding of verbreking samenleving kunt u bij Patricia ook terecht voor kwesties met betrekking tot alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie), ouderlijk gezag, contact- en omgangsregelingen, huwelijkse voorwaarden, adoptie, afstammingszaken en verdeling van pensioenrechten.

Als echtscheidingsadvocaat ben ik het liefst een probleemoplosser, maar soms moet er stevig geprocedeerd worden. Ook daar ga ik dan vol voor.

- Patricia Grosfeld

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

– Personen- en familierecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Navigeer naar personen- en familierecht

Lidmaatschappen/nevenfuncties

- Lid Vereniging van Personen- en Familierechtadvocaten (vFas)

- vFAS-scheidingsmediator

- MfN registermediator

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van personen-, familie- en erfrecht? Neem gerust contact op.

grosfeld@rijppaert-peeters.nl