Carmen Hilferink

Met een Master Civiel Recht op zak heeft Carmen zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van contracten- en ondernemingsrecht. Adviezen over algemene voorwaarden, overeenkomsten van opdracht, koop- of samenwerkingsovereenkomsten en overige (handels- en sales)contracten houden haar dan ook dagelijks bezig.


Naast het verbintenissenrecht heeft Carmen zich toegespitst op ondernemingsrechtelijke vraagstukken, zoals het oprichten of beëindigen van vennootschappen en ondersteuning bij geschillen binnen een onderneming.


Voorbereid, duidelijk en toegewijd én met een kritische blik op de kwestie, ondersteun ik ondernemingen op ieder gebied met begrijpelijke en heldere adviezen waar zij daadwerkelijk iets aan hebben

- Carmen Hilferink

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van ondernemingsrecht? Neem gerust contact op.

hilferink@rijppaert-peeters.nl

Bekijk hier de laatste artikelen op het gebied van ondernemingsrecht

Ontdek meer

Wij houden u graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht via onze artikelen en social mediakanalen.

Ontdek meer