Huib de Kort

Vanaf 2015 houd ik mij bezig met het arbeidsrecht. Niet alleen dagelijks als advocaat, maar ook regelmatig als docent aan Tilburg University.

Aanpak

Een laagdrempelige en praktische aanpak staat bij mij voorop. Op die manier kan vaak de beste en snelste oplossing in een zaak worden bereikt. Indien nodig procedeer ik.

Op een toegankelijke manier breng ik complexe arbeidsrechtelijke onderwerpen over. Denk aan reorganisaties, geschillen over collectieve arbeidsovereenkomsten en hoger beroepsprocedures.

Zowel (grote) werkgevers als werknemers sta ik bij. Doordat de belangen van beide kanten mij bekend zijn, kan ik tot een strategische en passende oplossing komen.

Kennisdeling 

Het delen van de kennis en ervaring is een groot goed. Samen met de vakgroep Arbeidsrecht zie je mij regelmatig terug op onze vrijblijvende Mast&rclasses of in het wekelijkse Arbeidsrechtjournaal. Daarnaast word ik regelmatig door relaties gevraagd om voor hun HR-teams of managers te spreken.

Verder geef ik op Tilburg University hoor- en werkcolleges aan bachelor- en masterstudenten van zowel de opleiding Rechtsgeleerdheid als de opleiding Personeelswetenschappen.

Maatschappelijk betrokken

Tot slot kunt u mij vinden bij verschillende verenigingen en organisatie in Breda en Oosterhout. Onder andere ben ik lid van de Ronde Tafel 145 Oosterhout en bestuurslid bij lokale omroep BredaNu. Namens De Zaak Breda ben ik betrokken bij Breda Startup.

Publicaties


Standvastig, stressbestendig en ik ga alleen voor de beste oplossing in iedere zaak.

- Huib de Kort

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

– Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Navigeer naar arbeidsrecht

Lidmaatschappen/nevenfuncties

- Docent Arbeidsrecht aan Tilburg University

- Lid Oosterhoutse Tafelronde 145

- Bestuurslid (secretaris) Stichting BredaNu

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht? Neem gerust contact op.

Kort@rijppaert-peeters.nl