Mark van Raak

Sinds begin 2009 ben ik aan Rijppaert & Peeters Advocaten verbonden. Ik ben letselschade advocaat en voer onze vakgroep Aansprakelijkheid en Letselschade aan.

Dagelijks adviseer, onderhandel en procedeer ik over kwesties ter zake aansprakelijkheid, personenschade en verzekeringsrecht.

Mijn primaire drijfveer is om slachtoffers met letselschade – die zich veelal in een kwetsbare positie bevinden – te helpen in hun strijd tegen, veelal, de verzekeraar. Met volle overgave streef ik steeds een goede en rechtvaardige oplossing na: de schade van mijn cliënt dient volledig te worden vergoed. Om dit te bereiken koppel ik kennis en juridische creativiteit aan heldere communicatie.

Komen we er onderling niet met de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij uit, dan schuw ik gerechtelijke procedures niet.

Presentaties en workshops

Ik verzorg geregeld juridische presentaties en workshops op het gebied van letselschade- en aansprakelijkheidsrecht. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met mij op. 

Grotius Personenschade

De postacademische specialisatieopleiding ‘Grotius Personenschade’, gericht op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, heb ik met succes afgerond.

Publicaties

Met regelmaat schrijf ik columns, waarbij ik inga op de dagelijkse letsel- en overlijdensschadepraktijk.

Ook schrijf ik voor het juridisch vakblad ‘Rechtspraak Aansprakelijkheid- en Verzekeringsrecht’ wenken. Rechterlijke uitspraken voorzie ik dan van commentaar, waarbij ik onder andere aandacht besteed aan de rechtsvraag en vergelijkbare jurisprudentie. Ook geef ik de lezer dan praktische tips waaruit blijkt welke betekenis de betreffende uitspraak heeft voor de rechtspraktijk.

In de media

Met regelmaat sta ik cliënten bij in zaken waar veel media-aandacht voor bestaat. Bekende zaken zijn voorbeeld:

- de gifmoordzaak jegens Yvonne K, waarbij ik de nabestaanden van dhr. Grinwis heb bijgestaan;

- de overlijdenszaak betreffende Zaïro, die verbrand was geraakt doordat hij door zijn zorgverlener in een te heet bad was gezet;

- het ongeval waarbij een kraanmachinist van grote hoogte naar beneden viel doordat de lift, waarin hij stond, werd geraakt door de giek van een andere hijskraan;

- de zaken voor de nabestaanden van Laura Korsman, de Utrechtse studente die na een aanhoudende stalking is vermoord;

- de appèlprocedure tegen een verzekeraar die ten onrechte weigerde aan een weduwe uit te keren (omdat de overledene niet had gemeld een bultje te hebben op zijn hoofd);

- de rechtszaak waarbij ik een cliënte bijstond die ernstig was toegetakeld door een gemaskerde jongeman met een slagersmes.


Bedachtzaam, empathisch en vindingrijk. Bij mij is uw zaak in uitstekende handen.

- Mark van Raak

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

– Letselschaderecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Navigeer naar letselschade

Lidmaatschappen/nevenfuncties

- Lid Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

- Lid Werkgroep Artsen Advocaten (WAA)

- Lid ondernemersvereniging

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van letselschade of aansprakelijkheidsrecht? Neem gerust contact op.

Raak@rijppaert-peeters.nl