Jasper de Roo

Sinds 2001 ben ik werkzaam als advocaat en sinds 2006 verbonden aan Rijppaert & Peeters Advocaten.

Vastgoedrecht 

Ik ben gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Binnen dit rechtsgebied behandel ik onder meer zaken op het gebied van bouwrecht, huurrecht, koop, zakelijke rechten, appartementsrechten en burenrecht. Ik heb een advies- en procespraktijk. Door mijn ervaring in het civiele bouwrecht weet ik waar opdrachtgevers en (onder)aannemers in de praktijk tegenaan lopen en hoe problemen opgelost kunnen worden.

Ondernemingsrecht

Daarnaast houd ik mij bezig met de ondernemingspraktijk. Ik treed op in geschillen tussen zakelijk partijen en adviseer over handelscontracten.

Verder houd ik mij bezig met omgevingsrecht en bestuursrecht, zoals het beoordelen van en procederen over bestemmingsplannen, vergunningen en handhavingskwesties.

Een betrouwbare, ervaren specialist op het gebied van vastgoed.

- Jasper de Roo

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

– vastgoedrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Navigeer naar vastgoedrecht

Lidmaatschappen/nevenfuncties

- Bestuurslid MKB regio Oosterhout

- Lid Vereniging voor Bouwrecht

- Lid Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ)

- Lid sponsorcommissie, speler en vrijwilliger M.H.C. Goirle

- Lid diverse andere maatschappelijke organisaties

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van vastgoedrecht? Neem gerust contact op.

Roo@rijppaert-peeters.nl

Bekijk hier de laatste artikelen van Jasper de Roo

Ontdek meer

Wij houden u graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van vastgoedrecht via onze artikelen en social mediakanalen.

4 april, 2024 door
Jasper de Roo

Overgangsrecht Omgevingswet

Welk recht is van toepassing op besluiten die na 1 januari 2024 worden genomen na vernietiging van een ruimtelijk plan? Lees hier meer over!

Lees verder
16 februari, 2024 door
Jasper de Roo

De Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Ontdek hier hoe de nieuwe BOPA-regeling onder de Omgevingswet uw projecten kan beïnvloeden. Lees hier meer!

Lees verder
15 september, 2023 door
Jasper de Roo

Not in my back yard

Door tekorten op de arbeidsmarkt zijn steeds meer arbeidsmigranten die (tijdelijke) huisvesting nodig hebben. Het participatievereiste bij een omgevingsplan kan de bouw vertragen of versnellen. Lees hier meer!

Lees verder
12 mei, 2023 door
Jasper de Roo

Klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke, private kwaliteitsborger. De Wkb zal eerst alleen gaan gelden voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse.

Lees verder
7 februari, 2023 door
Jasper de Roo

Nieuw ROZ model winkelruimte (2022)

Na tien jaar komt De Raad voor Onroerende zaken (ROZ) met een nieuwe model voor de verhuur van winkelruimte en andere bedrijfsruimte. Lees hier een korte samenvatting van de aanpassingen.

Lees verder
13 december, 2022 door
Jasper de Roo

Verstand van Bouwrechtzaken 23 – waarschuwingsplicht en bewijslast

Aannemer is verplicht om opdrachtgever te waarschuwen voor bekende (redelijkerwijs behoorde te kennen) onjuistheden in de opdracht. Hoever reikt deze plicht? Lees meer!

Lees verder
Ontdek meer