Dick Schreuder

Vanaf 1994 ben ik aan Rijppaert & Peeters Advocaten verbonden. Mijn specialisme is arbeidsrecht. Daarnaast behandel ik ook veel zaken die zien op andere samenwerkingsvormen. Denk aan opdracht (ZZP), franchising, agentuur, etc. Ook bemiddel ik in conflicten als mediator waarvoor ik de MfN- en ADR-erkende mediationopleiding heb gevolgd. Mijn netwerk is erg groot, mede ook vanwege vele en eerdere bestuurservaringen en mijn Bredase roots.

Mijn zaken worden vaak zonder procedure geregeld, maar dan uitsluitend wel onder de goede voorwaarden. Mocht dat niet lukken, dan ben ik een betrouwbare en gedreven procespartner.

Bruggenbouwer

Regelmatig bemiddel ik in conflicten van allerlei aard. Bruggen bouwen is mijn tweede natuur. Mijn streven is altijd om mensen (weer) tot elkaar te laten komen, ook in conflicten die in eerste instantie als onbemiddelbaar worden beschouwd. Verder word ik door mijn relaties vaak gevraagd mee te denken over beleid, (commerciële) concepten en herinrichtingen van de (interne) organisatie.

Ik ben altijd redelijk, maar ik laat niet met me sollen.

- Dick Schreuder

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

– Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Navigeer naar arbeidsrecht

Lidmaatschappen/nevenfuncties

- Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

- Bestuurslid Business Club Amref Flying Doctors

- Lid Businessclub Amerstreek

- Lid Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)

- Lid Business Club NAC Breda

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht? Neem gerust contact op.

Schreuder@rijppaert-peeters.nl