Robert Sintnicolaas

Sinds 1995 ben ik werkzaam in de advocatuur. En sinds 2003 ben ik aan Rijppaert & Peeters Advocaten verbonden, waarvan ik mezelf sinds 2006 mede-eigenaar mag noemen. Gaandeweg heb ik mij verder gespecialiseerd in het vastgoedrecht en het ondernemingsrecht waaronder insolventierecht. Naast mijn beroep als advocaat treed ik op als curator in faillissementen en bewindvoerder/vereffenaar in nalatenschappen.

Op het gebied van vastgoedrecht adviseer ik mijn cliënten over onder meer grondtransacties, projectontwikkeling en bouw.

De zaken die ik behandel kenmerken zich veelal door een bepaalde juridisch-financiële complexiteit op genoemde rechtsgebieden. Het is de kunst om daarover in begrijpelijke taal te communiceren naar de client. Maar aan de andere kant dergelijke zaken juridisch sluitend beargumenteerd en overtuigend te brengen naar de wederpartij of, zo nodig, de rechter.

Naar cliënten toe ben ik altijd van meet af aan open en realistisch over de juridische mogelijkheden, want alleen dan is de kans op een optimale uitkomst van de zaak voor cliënten het grootst.

Mijn aanpak van juridische problemen is vindingrijk, oplossingsgericht en transparant. En uiteraard altijd in samenwerking met de cliënt.

- Robert Sintnicolaas

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met het volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

– Insolventierecht

– Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Navigeer naar vastgoedrecht

Lidmaatschappen/nevenfuncties

- Lid Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ)

- Lid van Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

- Lid van de Bredase Bouwsocieteit “Via Latus”

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van vastgoed- of insolventierecht? Neem gerust contact op.

Sintnicolaas@rijppaert-peeters.nl