Vince Vos

Sinds 2012 is Vince bij Rijppaert & Peeters Advocaten werkzaam. Vince is volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat zowel werkgevers als werknemers bij. Door zijn ruime kennis van en (proces)ervaring in het arbeidsrecht is hij een gedreven jurist en strateeg. Binnen de vakgroep Arbeidsrecht  heeft hij zich nog verder doorontwikkeld en is hij met name een specialist in ontslagkwesties en alles wat te maken heeft met zieke werknemers. 

Vince is lid van de VAAN. Tot deze specialisatievereniging worden uitsluitend ervaren arbeidsrechtadvocaten toegelaten.

De voorkeur van Vince gaat in beginsel uit naar een oplossing buiten de rechter om, maar zodra uw wensen daarbij niet worden gehonoreerd, schroomt hij niet te procederen. Naast het adviseren, onderhandelen, sparren en procederen binnen het arbeidsrecht verzorgt hij met regelmaat en in het kader van permanente educatie, Mast&rclasses voor relaties van ons kantoor, waarbij hij deze grote werkgevers informeert over actuele ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en hen van vele praktische en strategische adviezen voorziet.

Zieke werknemer

Zoals al aangegeven, is een bijzonder specialisme van Vince ‘de zieke werknemer’. Als werkgever of als HR-professional bent u wat dit onderwerp betreft bij hem aan het juiste adres. Voor veel verschillende grote en kleine bedrijven en instellingen heeft hij al vele kostenbesparingen weten te realiseren door met succes deze werkgevers door de eerste twee jaar ziekte te begeleiden, loonsancties van het UWV te pareren en ook met succes op te komen tegen besluiten van het UWV die leiden tot forse gedifferentieerde premies als gevolg van aan de werkgever toe te rekenen ZW- en WGA-uitkeringen.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

In het voorjaar van 2018 heeft Vince ter verdieping van zijn arbeidsrechtelijke kennis met goed gevolg de Post Academische Leergang Arbeidsrecht gevolgd en is hij sindsdien lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Tenslotte is hij ook werkzaam op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Binnen dit rechtsgebied treedt hij op voor zowel werkgevers als voor werknemers en uitkeringsgerechtigden. Hij adviseert en procedeert veelvuldig in ZW- en WIA-zaken bij het UWV, de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep (CrvB) in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures. Zowel op het vlak van het arbeidsrecht als het sociaal zekerheidsrecht kunt u dan ook als werkgever of als particulier bij Vince terecht en is uw zaak in zeer goede handen.

Met mijn winnaarsmentaliteit, juridische expertise en grondigheid kom ik tot uitstekende resultaten

- Vince Vos

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is Vince met het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

– Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied. Omdat hij ook lid is van de VAAN, is dit puntenaantal verhoogd naar zestien opleidingspunten.

Navigeer naar arbeidsrecht

Lidmaatschappen/nevenfuncties

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging. Tot het lidmaatschap worden uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten toegelaten die onder andere een, daartoe door VAAN erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol hebben voltooid en aantoonbaar jaarlijks opleidingen volgen.

Navigeer naar de website van VAAN

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht? Neem gerust contact op.

Vos@rijppaert-peeters.nl